Publikime

Raporti i Auditimit per vitin 2016 – 2017

Independent Auditor’s Report and financial individual statements
for the year ended December 31, 2016-2017

Raporti ne PDF

pdf

Read more...

Raporti i Auditimit per vitin 2014 – 2015

Independent Auditor’s Report and financial individual statements
for the year ended December 31, 2014-2015

Raporti ne PDF

pdf

Read more...

Licensa per ofrimin e sherbimeve te punesimit

Raporti ne PDF

pdf

Read more...

Broshura

Read more...

Raport Hulumtues rreth implementimit të projektit

Projekti: Nxitja e punësimit dhe rritja e mundësive për të rinjët nga komunitete pakicë
Përgaditur nga: Instituti për Zhvillim dhe Integrim I mbështetur nga Ambasada Norvegjeze dhe MPMS
Prishtinë 2015

Raporti ne PDF

pdf

Read more...