izhi

Rreth Nesh

Fushë veprimtaria e IZHI-së krahas punësimit, orientohet drejt proceseve të integrimit të Kosovës në strukturat evropiane përmes promovimit të vlerave kulturore, angazhimit për drejtësi sociale dhe promovim e mbështetje të pjesëmarrjes së gruas në vendimmarrje dhe fuqizimin ekonomik të saj….

ballina 6

Aktivitetet Tona

Veprimtaria e Institutit për Zhvillim dhe Integrim e konkretizuar në projektet e realizuara në shumë fusha, përfshinë: punësimin e të rinjve, fuqizimin e tyre përmes trajnimeve profesionale për të zhvilluar aftësitë e tyre me qëllim të aktivizimit dhe rritjes së rolit integrues  në shoqëri dhe vendimmarrje…

1

Na Kontaktoni

Instituti për Zhvillim dhe Integrim –IZHI, gjendet me zyre në Prishtinë.
Rruga: Shaban Polluzha, nr 12. 10000, Mbrapa Teatrit Kombëtar, Prishtinë
info@izhi-ks.org | lulzimsejdiu@gmail.com
(+383)49458453 | (+383)44345638

Misioni

“Instituti për Zhvillim dhe Integrim përmes projekteve zhvillimore të arsimimit dhe edukimit jo formal do të kontribuojë në avancimin, integrimin dhe zhvillimin  e shoqërisë’’.

Qëllimi

Qëllimi i  Institutit për Zhvillim dhe Integrim është zhvillimi ekonomik përmes punësimit, integrimit dhe avancimit të pozitës së rinisë në proceset vendim-marrëse.

DONATORËT DHE PARTNERËT