Raport Hulumtues rreth implementimit të projektit

Raport Hulumtues rreth implementimit të projektit

Projekti: Nxitja e punësimit dhe rritja e mundësive për të rinjët nga komunitete pakicë
Përgaditur nga: Instituti për Zhvillim dhe Integrim I mbështetur nga Ambasada Norvegjeze dhe MPMS
Prishtinë 2015

Shkarko Raportin PDF

Share this post