Marrëveshje Bashkëpunimi

Marrëveshje Bashkëpunimi

Institute for Development and Integration (IZHI) and Leadership Advancement Associates (LAA) from Boston, Massachusetts (http://leadership-advancement.com) have reached an agreement for collaboration to develop different leadership and management programs in Kosovo by bringing the best leadership and management practices developed and taught at Harvard University.

Instituti per Zhvillim dhe Integrim IZHI dhe Leadership Advancement Associates (LAA) nga Boston, Massachusetts (http://leadership-advancement.com) kane arritur marrëveshje bashkepunimi per te zhvilluar tani e tutje programe te ndryshme ne Lidership dhe Menaxhment, duke i sjellur praktikat më të mira bashkekohore dhe profesionale qe zhvillohen dhe ligjerohen ne Universitetin e Harvardit.

Share this post